Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 7492/HD-BCĐ Các phương án phòng, chống dịch COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/08/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
2 4274/CV-BCĐ V/v hướng dẫn mô hình chuẩn bị về cơ sở lao động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 03/06/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Chí Giang
3 03/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn về việc lập hồ sơ đề nghị xác định số lao động thược diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 13/04/2020 Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Nguyễn Xuân Thều

Cơ quan ban hành