Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 1347/SCT-QLTM&HTQTX thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lân xuất xức và chuyển tải bất hợp pháp 30/08/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
32 452/SNGV-HTQT V/v tham dự Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021 27/08/2021
33 7392/CV-BCĐ V/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên đị bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 26/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
34 2468/SGTVT V/v thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 và công bố bổ sung số đường dây nóng hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của DN trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa. 26/08/2021 Sở Giao thông
35 1329/SCT-QLTM&HTQT xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc 26/08/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
36 3139/SXD-VP V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên công trường xây dựng 25/08/2021 sở Xây dựng
37 2425/SGTVT- V/v tăng cường tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên đi trên “Luồng xanh” vận tải. 23/08/2021
38 216/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới 23/08/2021
39 2638/SKHĐT-TTNC V/v đa dạng hoá hình thức tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân 20/08/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phạm Quang Thắng
40 2406/SGTVT V/v công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ 20/08/2021 Sở Giao thông
Lê Quang Hiếu

Cơ quan ban hành