Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
241 63/HHDN-VP về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy 24/04/2018
242 2753/UBND - TH2 về việc lựa chọn phụ nữ tiêu biểu, giới thiệu cho Báo phụ nữ Việt Nam 20/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Thị Minh Lợi
243 2190/UBND -KT3 Về việc quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số 02/04/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
244 2057/UBND -KT4 Về việc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 28/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
245 1800/UBND - KT4 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT -TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018 đã giao các đơn vị địa phương 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
246 1799/UBND - KT4 Về việc giao thông báo, thông tin chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
247 1770/UBND - TH2 Về việc xem xét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
248 423/UBND - TH3 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 18/01/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
249 53/LĐTBXH - QLLĐTL Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 05/01/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

250 10011/UBND -CN4 về việc giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc tham gia chương trình Vinh danh ngành xây dựng Việt Nam 12/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô

Cơ quan ban hành