Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 8407/UBND-VX3 Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 24/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
12 3471/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm, trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 8, 9). 24/09/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
13 8349/UBND-VX1 thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 23/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
14 3609/SXD-KTVLXD nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 23/09/2021 sở Xây dựng
Nguyễn Văn Ngọc
15 8216/UBND-KT4 V/v hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 21/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
16 1510/SCT-QLTM&HTQT VB mời tham dự Khóa huấn luyện "Lập kế hoạch kinh doanh" và cuộc thi "Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công" 21/09/2021 Sở Công Thương
Nguyễn Ngọc Phi
17 8212/UBND-VX1 V/v hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
18 8179/CV-BCĐ V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Nguyễn Văn Khước
19 8179/CV-BCĐ V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Nguyễn Văn Khước
20 7199/UBND-NC1 V/v triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch (covid) 20/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang

Cơ quan ban hành