Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 24/BC-BXT&KTĐT Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn 4281/UBND -KT1 ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh 13/07/2017
12 517 / TB-TT§T 17/05/2012
13 516 /TB-TT§T 16/05/2012
14 515 /TB-TTĐT 15/05/2012
15 66 /TB - HDN 04/04/2012

Cơ quan ban hành