Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 3303/QĐ-UBND Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
2 3288/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNHV/v dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/12/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
3 2875/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 15/10/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
4 2720/QĐ-UBND Về bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh trong tình hình mới 29/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 2520/QĐ-CT Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
6 2519/QĐ-UBND Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 12/09/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
7 2089/QĐ-UBND Quyết định Quy định V.v thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/08/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
8 1948/QĐ -UBND Về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới 18/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
9 1940/QĐ-TBCĐ QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 16/07/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
10 1316/QĐ-BCĐ Quyết định V.v kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch Covid-19 26/05/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước

Cơ quan ban hành