Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 21/HD -HĐKTKT Hướng dẫn hoạt động của các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2019
2 Số: 39/2012/NĐ-CP 14/07/2016
3 Số: 32/2011/QĐ-UBND 14/07/2016
4 Số: 92 /BC - KTĐDN 14/07/2016
5 số 16 của văn phòng quốc hội 14/07/2016
6 Quyết định V/v thành lập Hội đồng 14/07/2016
7 QĐ-KTĐDN 14/07/2016
8 Mẫu báo cáo 14/07/2016
9 Bản đăng ký thi đua năm 2012 14/07/2016
10 51/2010/QĐ-TTG 14/07/2016

Cơ quan ban hành