Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa 03/11/2021 Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Cơ quan ban hành