Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 8212/UBND-VX1 V/v hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
2 8179/CV-BCĐ V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Nguyễn Văn Khước
3 8179/CV-BCĐ V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 17/09/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Nguyễn Văn Khước
4 222/TB-BCĐ Thông báo khẩn về việc phòng chống dịch COVID-19 30/08/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Lê Duy Thành
5 7492/HD-BCĐ Các phương án phòng, chống dịch COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 28/08/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
6 7484/CV-BCĐ Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 27/08/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Lê Duy Thành
7 6048/CV-BCĐ triển khai thực hiện Văn bản số 677-CV/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (COVID) 23/07/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
8 4274/CV-BCĐ V/v hướng dẫn mô hình chuẩn bị về cơ sở lao động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 03/06/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Chí Giang

Cơ quan ban hành