Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1873/SGTVT Thông báo về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tương tác với Cổng Dịch vụ công của tỉnh qua ứng dụng Zalo và thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải 09/07/2021 Sở Giao thông
Lê Văn Kiên
2 1112/SGTVT V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực GTVT. 10/05/2021 Sở Giao thông
3 1599/SGTVT V/v Rà soát định mức xây dựng. 03/08/2020 Sở Giao thông
Lê Văn Kiên

Cơ quan ban hành