Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 2305/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (đợt 4, đợt 5). 20/07/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
12 2019/SYT-NVYD Vv cập nhật danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3. 05/07/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
13 47/KH - SYT KẾ HOẠCH KHUNG Triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh. 08/06/2021 Sở y tế
Đặng Văn Hải
14 1374/SYT-NVYD V/v cung cấp danh sách sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. 28/05/2021 Sở y tế
15 1282/SYT-NVYD V/v triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 25/05/2021 Sở y tế
16 534/SYT-NVYD V/v phối hợp thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. 31/03/2021 Sở y tế
17 229/SYT -NVYD V/v hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung theo Thông báo số 36/TB -UBND ngày 15/2/2021 của UBND tỉnh 17/02/2021 Sở y tế
Nguyễn Thanh Hải
18 1518/SYT-NVYD V/v thực hiện rà soát các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 13/7/2020 trở lại đây 26/07/2020 Sở y tế

Cơ quan ban hành