Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
81 4507/UBND-TH1 Tăng cường đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống thiên tai, bão lũ, đuối nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động 15/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
82 4439/UBND-VX1 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 12/06/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
83 3638/UBND-VX1 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 18/05/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
84 3484/UBND-KT2 Xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Việt- Trung 13/05/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
85 3384/VP-HCQT Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 09/05/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
86 73/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 03/05/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
87 3193/UBND-VX1 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 29/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
88 1045/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 29/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
89 3904/UBND -VX1 V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
90 2927/UBND -CN2 V/v tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 21/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh

Cơ quan ban hành