Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
61 1049/UBND-NN5 Về việc thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 18/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Thanh
62 1019/UBND-VX1 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 09/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
63 31/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
64 703/CV-BCĐ Tiếp tục đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 29/01/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Khước
65 36/UBND-VX1 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 06/01/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
66 9418/UBND-VX1 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh 15/12/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
67 8013/UBND-KT2 V/v tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020 23/10/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
68 6251/UBND-KT1 V/v thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2014 của Chính phủ 26/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
69 134/KH-UBND Kế hoạch khảo sát đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm2020 12/08/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
70 9859/UBND - VX1 V/v thực hiện Công điện só 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của TTgCP 29/12/2012 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn

Cơ quan ban hành