Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
51 2106/UBND-KT3 V/v thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 30/03/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
52 1992/CV-BCĐCOVID-19 Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 25/03/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
53 1452/UBND-VX1 Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0h00 ngày 06/3/2021 06/03/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thanh Hương
54 1446/UBND-KT3 V/v hoạt động Hệ thống đường dây nóng và Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần” tỉnh Vĩnh Phúc 05/03/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
55 46/KH-UBND KẾ HOẠCHTriển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 01/03/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
56 1085/UBND-KT3 V/v tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp khi công nhân và người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2021 19/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Chí Giang
57 1065/UBND-VX1 V/v thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủyVĩnh Phúc tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 17/02/2021 18/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
58 1049/UBND-NN5 Về việc thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 18/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Thanh
59 1019/UBND-VX1 V/v thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 09/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
60 31/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/02/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan ban hành