Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
131 2057/UBND -KT4 Về việc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 28/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
132 1800/UBND - KT4 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT -TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018 đã giao các đơn vị địa phương 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
133 1799/UBND - KT4 Về việc giao thông báo, thông tin chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
134 1770/UBND - TH2 Về việc xem xét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS 19/03/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
135 988/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 06/02/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
136 1/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 19/01/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
137 423/UBND - TH3 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 18/01/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
138 10011/UBND -CN4 về việc giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc tham gia chương trình Vinh danh ngành xây dựng Việt Nam 12/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
139 8172/UBND -CN Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về thực hiện biện pháp tổ chức thi công trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân 19/10/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hồng Đô
140 7094/KH - UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ- CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 12/09/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn

Cơ quan ban hành