Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
91 941/QĐ -UBND QUYẾT ĐỊNH tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
92 2822/UBND -VX1 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020 16/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
93 2610/UBND-KT2 khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn 10/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
94 2462/UBND-CN2 V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp 07/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
95 03/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh V.v Ve thẹc hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 06/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
96 2387/UBND -VX1 V/v tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh. 05/04/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
97 01/CĐCTUBND Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh 31/03/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Trì
98 2175/UBND -CN1 Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng 28/03/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
99 2171/UBND-KT3 V/v nghiên cứu, đề xuất chính sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thu từ đất cho các tổ chức, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 27/03/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Hạnh
100 2142/UBND-VX1 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-Ttg ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ 27/03/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan ban hành