Tìm thấy: 2 văn bản

Báo cáo 5824/UBND-KT3

V/v chủ động kiểm soát, ngăn ngừa sự sâm nhập của dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 26/BC-TTHCC

Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tháng 12 và lũy kế năm 2019

Ngày ban hành: 23/12/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành