Tìm thấy: 9 văn bản

Kế hoạch 47/KH - SYT

KẾ HOẠCH KHUNG Triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh.

Ngày ban hành: 08/06/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch khảo sát đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm2020

Ngày ban hành: 12/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 117/KH -UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 36/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày ban hành: 03/05/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch triển khai tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 988/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Cam kết giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ngày ban hành: 06/02/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 7094/KH - UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ- CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/09/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành