Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 1347/SCT-QLTM&HTQTX

thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lân xuất xức và chuyển tải bất hợp pháp

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7484/CV-BCĐ

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 452/SNGV-HTQT

V/v tham dự Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021

Ngày ban hành: 27/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7392/CV-BCĐ

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên đị bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2468/SGTVT

V/v thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 và công bố bổ sung số đường dây nóng hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của DN trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1329/SCT-QLTM&HTQT

xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3139/SXD-VP

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên công trường xây dựng

Ngày ban hành: 25/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2425/SGTVT-

V/v tăng cường tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện ưu tiên đi trên “Luồng xanh” vận tải.

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 216/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới

Ngày ban hành: 23/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2406/SGTVT

V/v công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành