Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 2940/UBND-KT3

Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Ngày ban hành: 27/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 63/HHDN-VP

về việc tăng cường phòng cháy chữa cháy

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2753/UBND - TH2

về việc lựa chọn phụ nữ tiêu biểu, giới thiệu cho Báo phụ nữ Việt Nam

Ngày ban hành: 20/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2190/UBND -KT3

Về việc quy định về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Ngày ban hành: 02/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2057/UBND -KT4

Về việc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành: 28/03/2018

Ngày có hiệu lực: 28/03/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1800/UBND - KT4

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT -TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018 đã giao các đơn vị địa phương

Ngày ban hành: 19/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1799/UBND - KT4

Về việc giao thông báo, thông tin chương trình học tập, khảo sát thực tế tại EU năm 2018

Ngày ban hành: 19/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1770/UBND - TH2

Về việc xem xét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS

Ngày ban hành: 19/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 423/UBND - TH3

về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày ban hành: 18/01/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 53/LĐTBXH - QLLĐTL

Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Ngày ban hành: 05/01/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành