Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 7593/UBND -CN2

về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam và triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Ngày ban hành: 04/10/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7567/UBND -NC2

V/v tăng cường chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến " tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 04/10/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7185/UBND-KT3

V/v Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày ban hành: 21/09/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 689

V/v cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Ngày ban hành: 05/09/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 123

về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018

Ngày ban hành: 27/08/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 122

V/v Mời tham gia hội diễn nghệ thuật doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2018

Ngày ban hành: 26/08/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1268a/PTM- VPHH

Về việc công nhân, người lao động tập trung sản xuất không tham gia các hoạt động đình công, bãi công và biểu tình

Ngày ban hành: 13/06/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 88/HHDN -VP

Về việc hợp tác phát hành báo năm 2018

Ngày ban hành: 05/06/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 644/STP - PBGDPL

Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến" Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 21/05/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 826/GM- UBKHNMT14

Mời dự diễn đàn Khoa học và công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngày ban hành: 24/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành