Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 177/MTTQ -BTT

về việc tuyên truyền thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng VK -VLN-CCHT

Ngày ban hành: 14/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1371/SCT -QLTM

Về việc tăng cường kiểm tra,rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3072/SKHĐT -DNKTHT

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 77/2019 /NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác

Ngày ban hành: 05/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 141/HHDN - VP

Ủng hộ quỹ Vì người nghèo

Ngày ban hành: 15/10/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3802/CV -BKTTW

Về việc phối hợp diến đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Sumit 2019

Ngày ban hành: 10/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1403/TL -BTC

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu luật tiếp cận thông tin năm 2016

Ngày ban hành: 21/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 76/TM -HHDN

Tham gia tuần lễ văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang thời kỳ Hội nhập 2019

Ngày ban hành: 19/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 282/SKHCN -QLCNg

Về việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực kinh tế xã hội năm 2019

Ngày ban hành: 19/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2065/SKHĐT -KTĐN

v/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung công ngệ cao và nghĩa trang nhân dân tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh VĨnh PHúc giai đoạn 2019- 2025

Ngày ban hành: 13/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 6153/UBND-KT2

v/v phối hợp tổ chức đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư tại Singapo và Malaysia

Ngày ban hành: 09/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành