Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 2129/UBND-VX3

về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2111/UBND -KT3

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid19

Ngày ban hành: 26/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 479/SLĐTBXH-LĐTL

Về việc tạm dừng đóng quỹ tử tuất

Ngày ban hành: 24/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1948/UBND -VX1

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo về Phòng chống dịch Covid19

Ngày ban hành: 24/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 320/MTTQ-BTV

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW về phòng chống dịch Covid19

Ngày ban hành: 18/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1696/UBND-VX1

tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 16/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1670/UBND -VX1

Khai báo sức khỏe du lịch và tại cửa khẩu

Ngày ban hành: 15/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 532/UBND -VP

V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Ngày ban hành: 07/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 192/SCT- QLĐT&HTQT

V/v hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử năm 2020

Ngày ban hành: 05/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1317/UBND-NN2

V/v thực hiện triển khai Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND ngayf/12/2019 của HĐND

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành