Tìm thấy: 261 văn bản

công văn 3471/SYT-NVYD

Vv cập nhật danh sách sinh phẩm, trang thiết bị chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 8, 9).

Ngày ban hành: 24/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8349/UBND-VX1

thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 23/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3609/SXD-KTVLXD

nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày ban hành: 23/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8216/UBND-KT4

V/v hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 21/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1510/SCT-QLTM&HTQT

VB mời tham dự Khóa huấn luyện "Lập kế hoạch kinh doanh" và cuộc thi "Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công"

Ngày ban hành: 21/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8212/UBND-VX1

V/v hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8179/CV-BCĐ

V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8179/CV-BCĐ

V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 17/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 2197/STC-QLNS

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021

Ngày ban hành: 09/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7199/UBND-NC1

V/v triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch (covid)

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành