Tìm thấy: 283 văn bản

công văn 269/TB-SYT

Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021.

Ngày ban hành: 12/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 4609/SXD-VP

V/v triển khai “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3180/QĐ-UBND

Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 20/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10329/UBND-VX1

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10298/UBND-VX1

V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10282/CV-BCĐ

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 4344/SYT-NVYD

CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 4302/SYT-NVYD

Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch.

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 1009/NHCS-KHTD

V.v hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày ban hành: 11/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3252/SGTVT

KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 22/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành