Tìm thấy: 15 văn bản

Thông báo 221/TB-SYT

THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 19/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 53/TB-SGDĐT

Thông báo Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày ban hành: 23/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 222/TB-BCĐ

Thông báo khẩn về việc phòng chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 134/TB-UBND

Thông báo Tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hàng tuần

Ngày ban hành: 01/06/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 98/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc ngày 04/5/2021

Ngày ban hành: 05/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 569/TB-SCT

v/v quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 15/12/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo - Báo cáo 18/TB-SNV

Thông báo chức danh và chữ ký Trưởng ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 01/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo - Báo cáo 23/BC-BXT&HTĐT

Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn số 3914/UBND- CN3 ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/07/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo TB-QĐT&BL

Về hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 15/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành