Tìm thấy: 24 văn bản

Quyết định 15/QĐ-TTCP

QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành: 24/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 941/QĐ -UBND

QUYẾT ĐỊNH tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2854/QĐ -UBND

V/V kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 04/11/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Số 23/QĐ-CTHHDN

Về việc thành lập mạng lưới cộng tác viên website Hiệp hội Doanh nghiệp

Ngày ban hành: 08/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định QĐ 22/QĐ -CTHH

Về việc ban hành quy chế hoạt động và ban biên tập website

Ngày ban hành: 08/08/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1703/QĐ - UBND

Quy đinh về việc quản lý, sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 15/07/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2018/QĐ -UBND

Ban hành một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 16/2017/QĐ- UBND

Quyết dịnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ngày ban hành: 15/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 06/05/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề phi nông nghiệp theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 19/11/2014

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành