Tìm thấy: 21 văn bản

công văn 185/SYT-NVYD

V/v hướng dẫn xác định người tiếp xúc gần (F1) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày ban hành: 17/01/2022

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 25/SYT-NVYD

V/v hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 05/01/2022

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 5129/SYT-NVYD

V/v tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021.

Ngày ban hành: 29/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 269/TB-SYT

Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021.

Ngày ban hành: 12/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 4344/SYT-NVYD

CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 4302/SYT-NVYD

Triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, vùng dịch.

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 223/TB-SYT

Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 21.10.2021.

Ngày ban hành: 21/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 221/TB-SYT

THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày ban hành: 19/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3876/SYT-NVYD

V/v tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các CSSXKD, cơ quan, đơn vị.

Ngày ban hành: 19/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3850/SYT-NVYD

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành