Tìm thấy: 130 văn bản

công văn 8349/UBND-VX1

thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 23/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 8216/UBND-KT4

V/v hướng dẫn giải quyết cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 21/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2520/QĐ-CT

Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 12/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2519/QĐ-UBND

Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 12/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7799/UBND-KT4

V/v hoạt động Hệ thống đường dây nóng và thực hiện Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần”

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7726/UBND-VX1

V/v tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7688/UBND-CN1

V/v vận tải hàng nông sản, nguyên vật liệu sản xuất bằng đường sắt

Ngày ban hành: 03/09/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7592/UBND-CN1

V/v thống nhất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải quy định tại văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7392/CV-BCĐ

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 trên đị bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ngày ban hành: 26/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 7199/UBND-NC1

V/v triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch (covid)

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành