Tìm thấy: 150 văn bản

công văn 11295/UBND-TH3

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngày ban hành: 20/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 311/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp BCĐ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Ngày ban hành: 11/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3303/QĐ-UBND

Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10814/CV-BCĐ

Hướng dẫn quản lý thân nhân chăm sóc người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3288/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNHV/v dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 03/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 298/KH-UBND

KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành: 03/12/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 18/CT-CTUBND

Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 21/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 3180/QĐ-UBND

Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 20/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10329/UBND-VX1

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19

Ngày ban hành: 19/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 10298/UBND-VX1

V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành