• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/11/2021
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19
Số ký hiệu 10329/UBND-VX1 Ngày ban hành 19/11/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành