• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/09/2021
nghiên cứu, thực hiện các Thông tư mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số ký hiệu 3609/SXD-KTVLXD Ngày ban hành 23/09/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký sở Xây dựng Nguyễn Văn Ngọc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành