• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2021
V/v hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Số ký hiệu 8212/UBND-VX1 Ngày ban hành 17/09/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành