• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2021
V/v nội dung về thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu 8179/CV-BCĐ Ngày ban hành 17/09/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành