• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2021
V/v thống nhất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải quy định tại văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021
Số ký hiệu 7592/UBND-CN1 Ngày ban hành 31/08/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành