• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2021
V/v hướng dẫn mô hình chuẩn bị về cơ sở lao động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp
Số ký hiệu 4274/CV-BCĐ Ngày ban hành 03/06/2021
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh Vũ Chí Giang
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành