• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2021
V/v hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn các tỉnh, thành phố trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu 3608/UBND-CN1 Ngày ban hành 16/05/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành