• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2021
Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 03/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 16/05/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Bình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành