• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2021
V/v điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19
Số ký hiệu 3106/UBND-VX1 Ngày ban hành 05/05/2021
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phan Thế Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành