• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/02/2021
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 31/TB-UBND Ngày ban hành 03/02/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành