• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/04/2020
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ đề nghị xác định số lao động thược diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
Số ký hiệu 03/HD-SLĐTBXH Ngày ban hành 13/04/2020
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Xuân Thều
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành