• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/04/2020
Chỉ thị của UBND tỉnh V.v Ve thẹc hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Số ký hiệu 03/CT-UBND Ngày ban hành 06/04/2020
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành