• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 01/CĐCTUBND Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công điện Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành