• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/11/2019
V/V kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 2854/QĐ -UBND Ngày ban hành 04/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành