• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/01/2019
VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
Số ký hiệu Nghị quyết 02/NQ - CP Ngày ban hành 01/01/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành