• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2018
Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao
Số ký hiệu 2940/UBND-KT3 Ngày ban hành 27/04/2018
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành