• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/03/2018
Về việc xem xét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS
Số ký hiệu 1770/UBND - TH2 Ngày ban hành 19/03/2018
Loại văn bản công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành