• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2017
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ- CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 7094/KH - UBND Ngày ban hành 12/09/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành