• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2017
Báo cáo kết quả rà soát các cơ quan, đơn vị thực hiện công văn 4281/UBND -KT1 ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 24/BC-BXT&KTĐT Ngày ban hành 13/07/2017
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành