Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
381 1987/SKHĐT -TĐ Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 17/07/2017 Nguyễn Đức Tài
382 cv 4435/UBND -TH1 15/06/2017 Nguyễn Văn Trì
383 26/CT-TTg Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp 06/06/2017 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
384 20/CT - TTg Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 17/05/2017 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
385 Số: 39/2012/NĐ-CP 14/07/2016
386 Quyết định V/v thành lập Hội đồng 14/07/2016
387 QĐ-KTĐDN 14/07/2016
388 Bản đăng ký thi đua năm 2012 14/07/2016
389 51/2010/QĐ-TTG 14/07/2016
390 35/NQ-CP Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 16/05/2016 Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan ban hành