Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 269/TB-SYT Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch tỉnh Vĩnh Phúc 15h00 12.11.2021. 12/12/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
2 4609/SXD-VP V/v triển khai “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Xây dựng 23/11/2021 sở Xây dựng
3 18/CT-CTUBND Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Lê Duy Thành
4 3180/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức,thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh 20/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Việt Văn
5 10329/UBND-VX1 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệuquả các biện pháp phòng, chống dịchCOVID-19 19/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
6 10298/UBND-VX1 V/v đảm bảo an toàn phòng, chốngdịch bệnh COVID-19 18/11/2021 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tạ Đức Hải
7 10282/CV-BCĐ Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 18/11/2021 Ban chỉ đạo Covid19 cấp tỉnh
Vũ Việt Văn
8 4344/SYT-NVYD CV đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm SARS-CoV-2. 17/11/2021 Sở y tế
Lê Hồng Trung
9 1009/NHCS-KHTD V.v hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 11/11/2021 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
10 3252/SGTVT KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 22/10/2021 Sở Giao thông

Cơ quan ban hành